Dogdocs nájdete aj na


O nás

DogDocs o.z. je lovcom spoločenských a kultúrnych tém, ktoré krotí prevažne do formy dokumentárnych filmov za účelom ich ďalšieho šírenia medzi vnímavých a kriticky mysliacich divákov, kde umierajú humánnou smrťou v informačnom chaose.

Členovia DogDocs, Adam Hanuljak (režisér), Peter Kotrha (strihač a kameraman) a Peter Snadík (filmár a fotograf) sa spoločne od roku 2006 podielali na lektorovaní viac ako 30 filmových workshopov v Čechách a na Slovensku. Vytvorili sme niekoľko dokumentárnych filmov ktoré boli distribuované v kinách, kultúrnych centrách a verejnoprávnej televízii.

Našim dlhodobým projektom je časozberný dokumentárny seriál O mladých rodičoch, v ktorom mapujeme v pravidelných intervaloch 5 rokov, život 6 rodín zo 4 Európskych krajín.

Realizuje filmové workshopy, ktoré sú zamerané na rozvíjanie schopností jednotlivca, bez ohľadu na vek, národnosť, rasu, vierovyznanie alebo sociálny status v oblasti audiovizuálnej tvorby. Ponúkame jednoduchý, ale účinný nástroj k filmovému vyjadreniu vlastných myšlienok a zadaných tém. Workshopy vedieme v zmysle autorského prístupu k ich uchopeniu a filmového spracovania s výsostným rešpektovaním individuálneho názoru.

Počas svojej histórie DogDocs aktívne spolupracuje s kultúrnymi a neziskovými organizáciami (Člověk v tísní, Stanica Žilina-Záriečie, EHMK Košice 2013, Asociácia Divadelná Nitra, Divadlo z pasáže a mnohé ďalšie).

Občianské združenie DogDocs oficiálne vzniklo v roku 2010


Peter Kotrha Peter Kotrha
kotrha@dogdocs.sk
Peter Snadík Peter Snadík
snadik@dogdocs.sk
Adam Hanuljak Adam Hanuljak
hanuljak@dogdocs.sk

Film

2016

O mladých rodičoch 3, tretie pokračovanie dokumentárneho cyklu O mladých rodičoch. Po ďalších piatich rokoch sme sa vrátili k protagonistom filmu. Časť materálu sme použili aj v celovečernom filme 10 rokov lásky.

10 rokov lásky, dokumentárny film 10 rokov lásky spracováva problematiku mladých rodín v súčasnej Európe. Predstavuje 5 párov, ktorí sa pred viac ako desiatimi rokmi stali rodičmi. Zberná metóda zachytáva ich životné osudy po dobu desiatich rokov v päťročných intervaloch. Film sa zaoberá témami ako zmena životného štýlu alebo sociálna a ekonomická situácia, neskôr smeruje k výchove detí, partnerským vzťahom, krízam a vrcholia rozchodmi a smrťou.

2014

Paralelné životy – Pod dohľadom tajnej polície – Keď sa v roku 1948 dovŕšila komunistická dominancia nad Východnou Európou, začali nové vlády násilím nastoľovať ideály beztriednej spoločnosti. Tajné politické polície, opory vznikajúcich totalít, ešte nikdy v dejinách nemali takú moc, ešte nikdy neovplyvňovali toľko ľudských osudov.

6 dielny televízny cyklus mapuje činnosť tajných polícií v komunistických totalitných režimoch 20. storočia v šiestich krajinách a cez divadelné spracovanie autentických príbehov otvára tému politickej moci v minulosti, praktík tajných polícií a ich vplyvu na životy ľudí.

2012
O mladých rodičoch 2, dokumentárny film o mladých rodičoch zo štyroch krajín Európy (Slovensko, Česká republika, Fínsko, Rumunsko), komparatívna sociologická sonda do problematiky rodičovstva po piatich rokoch, 60 min.
2010
Chránené územie, dokumentárny film “roadmovie” Divadla z Pasáže
2010
Arterapia, dokumentárny film o festivale Arteterapia, v postprudukcii
2009
Spolužiaci, dokumentárny film o divadelnom predstavení, 29 min.
2008
Spolužiaci, inscenácia – „udalosť“ vytvorená na základe jubilejných stretnutí spolužiakov po rokoch, ktoré sa v priebehu roku 2008 odohrali na Stanici Žilina-Záriečie. Tvorba videoprojekcie.
2008
Caravane des dix mots Slovaquie, dokumentárny film v rámci celosvetového projektu Forum Francophones Lyon/Quebec ’08, 26 min.
2007
Krucenie, dokumentárny film o rómskej čarodejnici z východného Slovenska, 26 min.
2006
O mladých rodičoch 1, dokumentárny film o mladých rodičoch zo štyroch krajín Európy (Slovensko, Česká republika, Fínsko, Rumunsko), komparatívna sociologická sonda do problematiky rodičovstva, 54 min.

Workshopy

Workshopy jednominútových filmov, ktoré realizuje OZ Dogdocs, sú zamerané na rozvýjanie schopností akéhokoľvek jednotlivca, bez ohľadu na vek, národnosť, rasu, vierovyznanie alebo sociálny staus v oblasti audiovizuálnej tvorby. Ponúkame jednoduchý, ale účinný nastroj k vyjadreniu vlastných myšlienok, v zmysle autorského prístupu k ich uchopeniu a filmového spracovania s výsostným rešpektovaním individuálneho názoru.

Každý z účastníkov si počas workshopu prejde jednotlivými fázami tvorby filmu a natočí si svoj vlastný minútový film. Pôsobenie počas workshopu je zamerané na vzájomnú spoluprácu všetkých účastníkov, počnúc diskusiami o ich nápadoch (námet a scenár – konfrontácia vlastných svetov), cez výpomoc pri príprave jednotlivých filmov (rekvizity, scény) a pri natáčaní (kamera, herectvo), končiac spoluprácou na postprodukcii (strih, zvuk, finalizácia). Veľký dôraz je však kladený na sebarealizáciu a kreatívnu prácu na vlastných filmoch.

Štruktúra workshopu je na základe našich skúsenosti a s ohľadom na cieľovú skupinu buď 5 alebo 7 dňová, pozostáva však z nasledujúcej osnovy:

 • zoznámenie sa, motivácie účastníkov, predstavy, prvotné nápady na film (námety a scenár)
 • práca s kamerou (cvičenie)
 • práce na scenároch, dokončenie scenárov, kreslenie storyboardov – príbehoch vo forme komiksu
 • príprava scén a rekvizít na natáčanie, samotné natáčanie
 • strihanie filmov, práca so zvukom, finálna postprodukcia
 • realizácia filmových DVD, záverečná prezentácia s krátkym preslovom autora filmu

Realizované workshopy
(priebežne dopĺňané)

2013/09
Jednominútové filmy z workshopu pre Jašidielňu, Žilina
2013/03
Jednominútové filmy z workshopu pre NDI, Slovenský raj
2012/10
Jednominútové filmy z workshopu pre Divadlo z Pasáže, Banská Bystrica
2012/08
Jednominútové filmy z workshopu pre PBlog, Považská Bystrica
2011/12
Východná minúta / Eastern Minute, SPOTs, Košice
2011/11
Východná minúta / Eastern Minute, ABC Centrum voľného času, Prešov
2011/11
Východná minúta / Eastern Minute, Poľsko – slovenský dom, Bardejov
2011/08
Východná minúta / Eastern Minute, Workshop pre lektorov a rómsku komunitu, ArtFarm Drienovec, Košice-okolie
2011/06
Východná minúta / Eastern Minute, Súkromné gymnázium, Galaktická 9, Košice
2010/12
Workshop pre každého: Caravane des dix mots, Stanica Žilina-Záriečie, Žilina
2010/08
Kompozičná dielňa: VIDEO  TANEC, Asociácie súčasného tanca, Liptovský Mikuláš
2010/07
Školenie pre seniorov, Univerzita tretieho veku, Žilina
2010/06
Workshop pre študentov, Súkromné gymnázium, Galaktická 9, Košice
2010/06
Workshop pre seniorov a juniorov, Stanica Žilina-Záriečie, Žilina
2010/04
Workshop pre juniorov, SPOTs, Košice
2010/02
Workshop pre juniorov, ČIERNY OROL, Prešov
2009/11
Workshop Azyl – DogDocs, SSŠRT Michael, Praha
2009/10
Workshop pre juniorov, Tabačka KulturFabrik, Košice
2009/10
Workshop pre seniorov, Stanica Žilina-Záriečie, Žilina
2009/07
Workshop pre juniorov, Stanica Žilina-Záriečie, Žilina
2009/03
Workshop pre študentov, Gymnázium M. Hattalu, Trstená
2008/05
Workshop pre juniorov, 13m3, Bratislava
2008/04
Workshop pre juniorov, ICCT, Košice
2008/02
Workshop pre juniorov, Stanica Žilina-Záriečie, Žilina
2007/11
Workshop pre juniorov, Stanica Žilina-Záriečie, Žilina
2007/10
Workshop pre študentov, Gymnázium M. Hattalu, Trstená
2007/08
Workshop pre deti, Stanica Žilina-Záriečie, Žilina

2 %

Údaje, ktoré potrebujete k darovaniu 2 % občianskemu združeniu DogDocs

 • IČO: 42148260
 • SID: nemáme – nevypĺňa sa
 • právna forma: občianske združenie
 • názov: DogDocs
 • ulica: Gabriela Povalu
 • súpisné / orientačné číslo: 2453/5
 • PSČ: 01001
 • obec: Žilina

Fyzické a právnicke osoby 

ktoré podávajú daňové priznanie, uvedú údaje priamo tam.

Ak poukazujete 3 % zaplatenej dane, povinnou prílohou DP je aj Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnostiFormulár DP pre právnické osoby.

Zamestnanec

predloží (donesie alebo pošle poštou) miestne príslušnému daňovému úradu (podľa trvalého pobytu daňovníka) do 30. apríla Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane. Zamestnanec požiada zamestnávateľa o vydanie Potvrdenia o zaplatení dane na účely vyhlásenia (súčasne pri žiadaní zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania). Z potvrdenia o zaplatení dane zistí dátum zaplatenia dane, vypočíta 2 % alebo 3 % zo zaplatenej dane a sumu maximálne do výšky 2 % resp. 3 % uvedie vo Vyhlásení (poučenie na vyplnenie vyhlásenia nájdete tu). Ak poukazujete 3 % zaplatenej dane, povinnou prílohou je aj Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti.

Ak chcete poukázať 3 %, musíte spĺňať podmienku, že ste fyzická osoba a v minulom roku ste vykonávali dobrovoľnícku činnosť počas najmenej 40 hodín. Dobrovoľník môže poukázať 3 % z dane ktorémukoľvek prijímateľovi (tz. môžete venovať 3 % nám, aj keď ste ako dobrovoľníci pomáhali inde). Ak ste ale minulý rok pomáhali ako dobrovoľníci nám, napíšte na snadik@dogdocs.sk a pošleme vám potvrdenie, ktoré priložíte k vyhláseniu – Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti.

Celý postup ako venovať 2 percentá nájdete napríklad na www.financnasprava.sk  alebo www.rozhodni.sk.